Grodzińska-Jurczak M., Boćkowski M., Cent J., Pietrzyk-Kaszyńska A. () Problemy społeczno-ekonomiczne przy wyznaczaniu obszarów Natura 2000 w Polsce. Socio-economic problems during Natura 2000 site selection processTeka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. OL PAN w Lublinie 9: 64-69. http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TOchr9/Grodzinska.pdf