Salomaa A., Paloniemi R. (2014) Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu [Ecosystem services, voluntariness and mire conservation]Suo 65(1): 115.