Touloumis Konstantinos, Kallimanis S. Athanasios, Tzanopoulos Joseph, Apostolopoulou Evangelia*, Mazaris D. Antonios, Stefanidou Sofia, Scott Anna, Potts Simon, Pantis D. John (2014) Natura 2000 conservation network: Variability in the implementation of a common EU frameworkLand Use and Urban Planning