Koivulehto M. & Paloniemi R. (2012) Mittakaava ja luonnonsuojelu [Scale and nature conservation] Terra 124: 1727.